de Kubus

Je opstap naar de wereld!

Op de Kubus willen wij plaats bieden aan iedereen die binnen ons onderwijs de mogelijkheden heeft om te groeien. De Kubus is een oecumenische school. Dat betekent dat wij niet kijken naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten. Niet wat  onderscheidt, maar wat verbindt is belangrijk. Samen kan je meer dan alleen.

Dit houdt in dat we binnen ons onderwijs waar mogelijk rekening houden met de behoeften en talenten van elk kind. We leren kinderen om talenten te laten zien, te herkennen en te erkennen. Onze school wil een oefenplaats zijn voor de kinderen om te leren samen-leven.

Lees meerKlik hier voor informatie kinderopvang

Onze missie

Als de kinderen op school komen, hebben zij al veel geleerd. Op de Kubus zullen zij daar mee verder gaan.
Wij besteden aandacht aan het schoolse leren (rekenen, taal, lezen en spelling), het leren aangaan van relaties (keuzes maken, je voegen naar de groep, hulp vragen en accepteren, leren leren) en we begeleiden kinderen bij het vormen van een eigen persoonlijkheid…

Onze ideologie

Ieder mens is gemaakt om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Als in voldoende mate is voldaan aan deze behoeftes, is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.

Op de Kubus leren de kinderen dat ze betekenis hebben voor een ander, het verschil kunnen maken, goed kunnen doen, samen met anderen. Samen leven we op onze wereld en de Kubus is de eerste opstap naar een grotere wereld.

Missie

Waar staan wij voor?

Onderwijs geven aan kinderen is één van de mooiste dingen die er is. De inzichten in goed onderwijs veranderen voortdurend. Wij volgen deze veranderingen en maken onze keuzes in wat het beste bij de Kubus past. We werken elke dag hard om het beste uit uw kind te halen en hem/haar met vertrouwen, zelfstandigheid en in verbinding met anderen ‘de wijde wereld’ in te sturen. Onze plannen, onze beloftes waar wij voor staan, kunt u lezen op deze website. Klik op de links voor meer informatie over onze visie op goed onderwijs. 

Welkomstwoord

Van onze directeur

We verwelkomen alle ouders, die voor het eerst hun kind(eren) op onze school onderwijs laten volgen. De Kubus is een kleine school en wij vinden persoonlijke aandacht erg belangrijk. Daarom mogen mensen die geïnteresseerd zijn in onze school op elk moment even binnen lopen of mailen om een afspraak te maken voor een rondleiding en/of een gesprek. Wij hopen dat u en uw kinderen zich thuis zullen voelen en dat wij voor hen een fijne basisschooltijd kunnen realiseren.

– Marja Tijs

Leerlingen

Catent scholen

combinatie-groepen

leerkrachten

Contactgegevens

Adres: Erfgenamenweg 14a, 8026 PS, Zwolle

Telefoon: (0529) 401369

E-mail: directie Kubus

Schooltijden: 08.30 – 14.15 uur. Op woensdag van 08.30 – 12.30 uur