Kindcentrum de Kubus

Je opstap naar de wereld!

Op de Kubus willen wij plaats bieden aan iedereen die binnen ons kindcentrum de mogelijkheden heeft om te groeien. De Kubus is van oorsprong een oecumenische school. Dat betekent dat wij niet kijken naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten. Niet wat  onderscheidt, maar wat verbindt is belangrijk. Samen kan je meer dan alleen.

Dit houdt in dat we binnen ons kindcentrum waar mogelijk rekening houden met de behoeften en kwaliteiten van elk kind. We leren kinderen om kwaliteiten te laten zien, te herkennen en te erkennen. Ons kindcentrum wil in het dorp Wijthmen een oefenplaats zijn voor de kinderen om te leren samen-leven.

Onze missie

Als de kinderen bij ons op het kindcentrum komen, hebben zij al veel geleerd. Op de Kubus zullen zij daar mee verder gaan.
Wij besteden aandacht aan het leren aangaan van relaties (keuzes maken, je voegen naar de groep, hulp vragen en accepteren, leren leren) en het schoolse leren (rekenen, taal, lezen en spelling). We begeleiden kinderen bij het vormen van een eigen persoonlijkheid…

Onze ideologie

Ieder mens is gemaakt om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Als in voldoende mate is voldaan aan deze behoeftes, is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.

Op de Kubus leren de kinderen dat ze betekenis hebben voor een ander, het verschil kunnen maken, goed kunnen doen, samen met anderen. Samen leven we op onze wereld en de Kubus is de eerste opstap naar een grotere wereld.

Missie

Waar staan wij voor?

Onderwijs geven aan kinderen is één van de mooiste dingen die er is. De inzichten in goed onderwijs veranderen voortdurend. Wij volgen deze veranderingen en maken onze keuzes in wat het beste bij de Kubus past. We werken elke dag hard om het beste uit uw kind te halen en hem/haar met vertrouwen, zelfstandigheid en in verbinding met anderen ‘de wijde wereld’ in te sturen. Onze plannen, onze beloftes waar wij voor staan, kunt u lezen op deze website. Klik op de links voor meer informatie over onze visie op goed onderwijs.

Leerlingen

KDV groepen

Catent locaties

(combinatie) groepen

BSO groepen

teamleden

Contactgegevens

Adres: Erfgenamenweg 14a, 8026 PS, Zwolle

Telefoon: (0529) 401369

E-mail: directie Kubus

Schooltijden: 08.30 – 14.15 uur. Op woensdag van 08.30 – 12.30 uur

Opvangtijden: 06.30 – 18.15 uur. KDV op maandag, dinsdag en donderdag, peuterzaal op dinsdag- en donderdagochtend en BSO op maandag, dinsdag en donderdag. Zeer binnenkort bieden we ook opvang op woensdag en vrijdag aan. Houd onze website in de gaten!