Academische opleidingsschool

De Kubus is een Academische Opleidingsschool. Dat houdt in dat we schoolontwikkeling en innovatie (vernieuwing) verbinden met praktijkonderzoek, scholing en het opleiden op de werkplek van (toekomstige) leraren. In het team wordt het onderzoekend vermogen gestimuleerd, het nieuwsgierig zijn en het vragen stellen waar je als team het antwoord op wilt hebben. Studenten uit de verschillende leerjaren op de Kubus nemen deel aan de stageleergroep die we samen vormen met de Sint Nicolaas in Lierderholthuis. WPO studenten zijn daarnaast een extra dag op school aanwezig om praktijkonderzoek uit te voeren. Christiane en Marja zijn de door de KPZ opgeleide onderzoekscoördinatoren die hierbij begeleiden en ondersteunen. De stageleergroep wordt begeleid door de opleider in de school van ons onderwijsteam. De afgelopen jaren hebben studenten ons meegenomen in het proces eigenaarschap ontwikkelen bij de leerlingen. Met als doel een zelfbewuste en zelfstandige leerling.

Het onderwijsteam (Kubus-Sint Nicolaas) heeft op basis van verschillende onderzoeken zelf beleid ontworpen op verschillende gebieden. Zo hebben we ons eigen beleid persoonsvorming opgesteld in 2021. In 2020 hebben we de nieuwe rekenmethode Pluspunt4 ingevoerd zodat deze aansluit bij wat onze leerlingen nodig hebben. Ook hebben we in 2019 ons kwaliteitszorgplan geschreven waarin kwaliteitszorg, leerlingenzorg, personeelsbeleid en schoolontwikkeling volledig geïntegreerd zijn. Ook hebben we in 2019 een eigen werkwijze voor begrijpend luisteren en begrijpend lezen opgesteld. Veel van deze documenten zijn te lezen onder het tabblad organisatie en beleid. Bij samen opleiden en professionaliseren staat het collectief leren centraal. Dus heeft u tips of vragen? Neem gerust contact met ons op.

De Kubus werkt regelmatig mee aan onderzoek op landelijk niveau en bij artikelen rond de uitkomsten van onderzoek.

Persoonsvorming

“Je opstap naar de wereld”. Dit is het motto van de Kubus wat te herkennen is in de hele school als gemeenschap.  Persoonsvorming is geen apart vakgebied, maar gebeurt de hele dag door op allerlei momenten. De leerkracht is op deze momenten vaak persoonlijk betrokken en vervult een voorbeeldfunctie. Het is een voortdurende manier van omgang met kinderen. De manier waarop je als leerkracht deze omgang vormgeeft, is heel belangrijk voor het resultaat. Daarom hebben wij afspraken gemaakt over hoe wij dit aanbieden, opzoeken, voorleven en naleven met daarbij de inzet van onze eigen methodes en methodieken. Dit hebben we aangevuld met een grote variatie aan activiteiten weggezet in een meerjarenplanning.

Eigenaarschap

Wij streven er naar dat een leerling inzicht heeft in het eigen leerproces en in beeld heeft met welk doel geleerd wordt. De leraar biedt de leerling handvatten om uitdagingen aan te gaan en al dan niet tot een positief einde te brengen. Leerlingen maken bewuste keuzes gericht op het bereiken van persoonlijke en gezamenlijke ambities.

Begrijpend luisteren-Begrijpend lezen

Op de Kubus geven wij eigentijds leesonderwijs met als doel zelfstandige, gemotiveerde en kritische lezers opleiden die de omringende werkelijkheid steeds beter leren doorzien. Een goede begrijpende lezer denkt na over de inhoud van de tekst en stelt zichzelf voor, tijdens en na het lezen voortdurend vragen. Kinderen moeten dus leren nadenken over de inhoud van teksten. Achtergrondkennis en woordenschat en vlot technisch kunnen lezen zijn de pijlers onder tekstbegrip. Kennis van de wereld is de belangrijkste bron van achtergrondkennis. Vergroten van de achtergrondkennis en goed technisch lezen versterken elkaar.

School
met ambitie

De Kubus is de geborgen, veilige plek om te leren en je blijvend te ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren de pedagogisch medewerkers en de manier waarop wij de opvang en onderwijs inrichten. De samenleving is continu in beweging, veranderingen lijken steeds sneller te gaan. Vanuit nieuwsgierigheid, gebruik makend van onze onderzoekende houding en met een open blik volgen wij deze veranderingen en pakken het beste voor de Kubus hiervan mee. Vanzelfsprekend gaat dit niet vanzelf en gaat niet alles gelijk goed. Daarom denken wij in mogelijkheden, leren we van elkaar, kijken bij elkaar, zijn positief kritisch en blijven met elkaar in gesprek.