Wij vragen collega’s/experts op school om met ons mee te kijken hoe we zaken anders en of beter kunnen doen. In de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte onder de kop schoolontwikkeling. Ook krijgen we regelmatig bezoek van collega’s die komen kijken om na te gaan of zij (op hun eigen school) zaken anders en of beter kunnen doen. Wij ontvangen deze collega’s graag. We zijn trots op onze school en laten graag zien wat we doen en gaan hierover in gesprek. Aangezien deze tijd ten koste gaat van de tijd die we aan de leerlingen kunnen besteden hebben we dit bespreekbaar gemaakt in de leerlingenraad. Onze leerlingenraad is ook trots op de Kubus en vindt het belangrijk dat collega’s blijven komen voor collegiale consultatie. Wel hebben zij besloten dat zij voor elk bezoek graag een symbolisch bedrag willen ontvangen. In de leerlingenraad bespreken we dan vervolgens waar ze het geld aan uit willen geven zodat alle leerlingen hiervan kunnen profiteren. Wij denken dan aan 5 euro voor het meekijken in een klas of voor een gesprek op school.

Ook hebben we de meeste beleidsdocumenten van de Kubus op deze website geplaatst. Wanneer u documenten van ons overneemt (of delen daarvan) vragen we hiervoor een symbolisch bedrag van 1 euro. De leerlingenraad houdt de ontvangsten en de uitgaven bij in hun eigen begroting die jaarlijks met alle kinderen wordt besproken.