Contactformulier

Basisschool de Kubus – Zwolle

Adres

Erfgenamenweg 14a,
8026 PS, Zwolle

Schooltijden

08.30 – 14.15 uur.
Op woensdag van 08.30 – 12.30 uur

Telefoon en e-mail

(0529) 401369
directie.kubus@catent.nl

E-mail

Contactformulier

Vaak Gestelde Vragen

Regelmatig krijgen we vragen over uiteenlopende onderwerpen. Hier ziet u een lijst met vragen die we al voor u beantwoord hebben. Zit uw vraag er niet tussen? Of is het antwoord u niet helemaal duidelijk? Schroom dan niet om gebruik te maken van ons contactformulier hierboven. 

Hoe kan ik mijn kind ziek melden?

Het heeft onze voorkeur dat u rond 8 uur naar de school belt om uw kind ziek te melden. Wij vinden het ook prima dat een broer(tje) of zus(je) het meldt bij de groepsleerkracht. Wij vragen u om niet te mailen. De mail wordt ’s ochtends vaak niet gelezen.

Waar en hoe kan ik verlof aanvragen?

Bij downloads vindt u een verlofformulier. U kunt dit formulier ook van school meekrijgen. Het ingevulde formulier levert u in bij de directeur. Die moet beoordelen of het verlof goedgekeurd kan worden. Er is een extra formulier nodig voor zelfstandig ondernemers die niet op vakantie kunnen tijdens de reguliere vakantieperiode. U krijgt een kopie van het formulier terug. 

Vanaf wanneer is mijn kind leerplichtig?

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig.   De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden.
Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school.
Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk.