Sinds schooljaar 2017-2018 hebben wij een continurooster. Onze schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.15 uur.  Alle leerlingen blijven over bij hun eigen juf of meester in de klas. 
Op woensdag zijn de tijden van 8.30 tot 12.30 uur. 

De leerlingen nemen hun eigen lunch mee. Zij mogen gebruik maken van een van de koelkasten. Het afval van het eten en drinken nemen de leerlingen weer mee terug naar huis.