Ouderraad de Kubus

 
Wij als ouderraad van de Kubus proberen om voor de kinderen, ouders en leraren er een  leuke en goede schoolomgeving van te maken.
Als ouderraad vergaderen we enkele keren in het jaar, waarvan de notulen als u dat wenst in te zien zijn bij de secretaris. De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Heeft u belangstelling voor een plek in de ouderraad dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris. Wanneer er een plek vrij komt kunt u deze aan het begin van het nieuwe schooljaar innemen. Als er meer kandidaten zijn wordt er een verkiezing gehouden. Onze statuten zijn via de school opvraagbaar.
 
Natuurlijk kunnen wij geen activiteiten organiseren zonder de financiële steun van de ouders, de bijdrage is vastgesteld op € 20,- per kind per half jaar. Wij houden u hier per mail van op de hoogte. Met dit geld worden per jaar enkele activiteiten georganiseerd en worden er nieuwe materialen voor school aangeschaft in overleg met het team van leraren. Enkele activiteiten die wij organiseren op school zijn Sinterklaas, kerst, wandeldriedaagse, schoolvoetbal, schoolavond etc. U vindt hier ons jaarverslag over 2016.
 
Wij staan open voor nieuwe activiteiten of als iemand een idee heeft om bestaande activiteiten te verbeteren dan horen wij dit graag.
Natuurlijk zijn deze activiteiten niet uit te voeren zonder de hulp van de andere ouders.

Henry Teusink (voorzitter)
Frank Krisman (penningmeester)
Monique Mestebeld (secretaris)
Agnes Veldman (algemeen)
Centa Boot (algemeen)

Ouderraad de Kubus