Schooladviescommissie

Binnen de stichting Catent heeft elke school een schooladviescommissie.

De commissie is de schoolnabije geleding, die de belangen behartigt van voornamelijk de ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting directie van de school aangaande de (meerjaren)beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:

  1. onderwijs
  2. opvoeding
  3. de onderwijskundige identiteit
  4. de levensbeschouwelijke identiteit.