Inspectietoezicht

(tijdlijn)

|
|
|
|
|

26-02-2019

Dinsdag 26 februari hebben Bert Molema en Ed Biesta, inspecteurs in het primair onderwijs, onze school bezocht in het kader van het herstelonderzoek. De inspecteurs hebben alle 7 standaarden opnieuw bekeken. Alleen standaard OR1 kan nog niet beoordeeld worden, omdat hierbij gekeken wordt naar de resultaten van de eindtoets. De overige 6 standaarden zijn allemaal als voldoende beoordeeld! De informatiebrief over dit bezoek vind u hieronder.

19-06-2018

De Inspectie van het Onderwijs heeft in juni een voortgangsgesprek met ons gevoerd. Er is opnieuw gekeken naar de stand van zaken rondom ons onderwijs. Op een aantal punten zagen ze ontwikkelingen. Daarover kunt u in onderstaand Rapport lezen:

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

09-04-2018

Maandagavond 9 april 2018 hebben we de ouders/ verzorgers van de Kubus geïnformeerd over het kwaliteitsonderzoek van de inspectie van 22 januari, de bevindingen, de stappen die we al genomen hebben en het vervolg. Hieronder leest u het verslag van deze avond.

22-01-2018

Op 22 januari 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek op onze school ingesteld.
Daaruit bleek dat we als school onvoldoende eindopbrengsten hadden en te weinig zicht op wat de leerling precies nodig heeft om te leren.
Het verslag van dit onderzoek kunt u hier teruglezen.

|
|
|
|
|