Inspectietoezicht

(tijdlijn)

18-06-2019

Voldoende !

Op dinsdag 18 juni hebben we met Bert Molema, inspecteur in het primair onderwijs, gesproken over onze prachtige eindopbrengsten in combinatie met onze tussenopbrengsten. Beide opbrengsten voldoen aan de standaard die de inspectie hanteert voor het primair onderwijs. Gezien onze kleine leerlingaantallen en om een beeld van de toekomst te krijgen heeft de inspectie ook gekeken naar de nieuwe standaarden die ze volgend schooljaar gaan hanteren. Wanneer de inspectie met die standaard naar de Kubus kijkt, voldoen we ruim aan de gestelde norm. Meer leest u in nieuwsbrief 8 en we zullen het rapport, wanneer het definitief is vastgesteld, ook met u delen.

18-10-2019 Het eindrapport

Het heeft even geduurd, maar nu kunnen we het definitieve eindrapport van de inspectie met jullie delen. We kijken terug op een drukke periode. Ook was dit een heel prettige, leerzame periode waarin we samen, in een korte tijd, veel hebben bereikt.
Met dit rapport en het jaarverslag sluiten we de komende maand met de MR deze periode af. Wel nemen we de aanbevelingen van de inspecteurs mee in ons nieuwe schoolplan dat wij in januari 2020 aan u mogen presenteren. Wij zijn trots op de Kubus en blijven met dezelfde energie doelbewust werken aan onze ambities. Om het rapport te kunnen inzien klikt u op dit blok.

.

26-02-2019

Dinsdag 26 februari hebben Bert Molema en Ed Biesta, inspecteurs in het primair onderwijs, onze school bezocht in het kader van het herstelonderzoek. De inspecteurs hebben alle 7 standaarden opnieuw bekeken. Alleen standaard OR1 kan nog niet beoordeeld worden, omdat hierbij gekeken wordt naar de resultaten van de eindtoets. De overige 6 standaarden zijn allemaal als voldoende beoordeeld! De informatiebrief over dit bezoek vind u hieronder.

19-06-2018

De Inspectie van het Onderwijs heeft in juni een voortgangsgesprek met ons gevoerd. Er is opnieuw gekeken naar de stand van zaken rondom ons onderwijs. Op een aantal punten zagen ze ontwikkelingen. Daarover kunt u in onderstaand Rapport lezen:

09-04-2018

Maandagavond 9 april 2018 hebben we de ouders/ verzorgers van de Kubus geïnformeerd over het kwaliteitsonderzoek van de inspectie van 22 januari, de bevindingen, de stappen die we al genomen hebben en het vervolg. Hieronder leest u het verslag van deze avond.

22-01-2018

Op 22 januari 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek op onze school ingesteld.
Daaruit bleek dat we als school onvoldoende eindopbrengsten hadden en te weinig zicht op wat de leerling precies nodig heeft om te leren.
Het verslag van dit onderzoek kunt u hier teruglezen.