Kindcentrum de Kubus

We zijn blij u te kunnen informeren dat Stichting Kinderopvang Catent per 1 juni 2022 start met Kindcentrum De Kubus. Alle kinderen tussen de 0 en 13 jaar zijn van harte welkom op onze locatie in het Kulturhus De Elshof in Wijthmen. Het streven is dat u vanaf 1 juni 2022 bij ons terechtkunt voor de kinderopvang van uw kind. Via deze pagina houden we u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Hieronder leest u het algemene productaanbod met de prijslijst.

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u de LRK-nummers nodig. Deze vindt u op de voorpagina van onze pedagogisch werkplannen. Let op!

De kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang hebben beide een eigen LRK-nummer.

Hieronder leest u de informatie specifiek voor de opvang van 10 weken tot 4 jaar.

Hieronder leest u de informatie specifiek voor de buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar.

Uw kind kan zich met plezier, in een veilige omgeving kan ontwikkelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat uw kind: 

  • positief en met aandacht wordt benaderd
  • de ruimte krijgt om zelf te ontdekken en te leren
  • veel plezier heeft
  • zijn/haar zelfstandigheid ontwikkelt

De kinderdagopvang (0-4 jaar) , de BSO (4 -13 jaar) en het basisonderwijs zitten samen onder een dak. We beginnen ook met twee ochtenden peuteropvang (2,5 – 4 jaar). We streven naar een soepele overgang tussen de verschillende groepen en school. Ook als uw kind niet naar basisschool De Kubus gaat. Alle kinderen zijn welkom!

Basisschool De Kubus en Kulturhus De Elshof gaan verbouwen.

Om uw kind te kunnen opvangen in een geschikte locatie, wordt er aankomende maanden het een en ander verbouwd in Kulturhus De Elshof. De huidige BSO-locatie wordt omgetoverd tot een mooi kinderdagverblijf, met goede slaapruimtes voor de jongste kinderen. In basisschool De Kubus worden de lokalen geschikt gemaakt voor de buitenschoolse opvang.

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken voor een rondleiding op de Kubus om vast de sfeer te kunnen proeven. We hopen de verbouwing in mei af te kunnen ronden. We hopen u en uw kind(eren) te ontmoeten bij Kindcentrum De Kubus.

Met vriendelijke groet,

Marja Tijs

directeur.kubus@kinderopvangcatent.nl