Kindcentrum de Kubus

Welkom bij onze kinderopvang!

Op 1 juni 2022 zijn wij gestart met onze kinderopvang op locatie de Kubus. Eind 2023 gaan we 5 dagen in de week kinderopvang aanbieden. We houden u op de hoogte. We heten u graag welkom op onze locatie naast het Kulturhus de Elshof.

Je opstap naar de wereld

Op kindcentrum de Kubus kunnen kinderen zich met plezier, in een veilige omgeving ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat uw kind:
* positief en met aandacht wordt benaderd
* de ruimte krijgt om zelf te ontdekken en te leren
* veel plezier heeft
* zijn/ haar zelfstandigheid ontwikelt.

Hoe we dat doen leest u in onze beleidsplannen.

 

Samen gaat het beter

De kinderdagopvang (0-4 jaar), de peuterzaal (2,5 tot 4 jaar), de buitenschoolseopvang (4 tot 13 jaar) en het basisonderwijs zitten samen onder één dak. We streven naar een soepele overgang tussen de verschillende groepen en school. Ook als uw kind niet naar basisschool de Kubus gaat. Alle kinderen zijn welkom!

Heeft u vragen? Stel ze gerust! Natuurlijk kunt u een afspraak maken voor een rondleiding om vast de sfeer te kunnen proeven. We hopen u en uw kind(eren) te ontmoeten bij Kindcentrum de Kubus.

Goed om te weten

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

De RI&E,  hygiëne maatregelen, het ziekte beleid en het beleid rond de meldcode zijn in te zien op de Kubus.

Pedagogisch beleidsplan

De overkoepelende versie van het  pedagogisch beleidsplan van stichting kinderopvang Catent leest u hier.

 

 

 

 

Product- en prijs overzicht

De informatie over ons aanbod, de prijzen en de kinderopvangtoeslag voor het kalenderjaar 2023 leest u hier.

AVG/ privacy

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wisselen we geen gegevens uit tussen de school en de opvang.

Voor meer sfeerfoto’s kunt u kijken op onze facebookpagina.

GGD controles.

De ggd komt gevraagd en ongevraagd langs om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. Zij zien erop toe dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien.