Kinderdagverblijf ook op maandag open!

Vanaf 1 oktober 2022 is het kinderdagverblijf van kindcentrum de Kubus ook op maandag open. Uw kind(eren) kan op maandag, dinsdag en donderdag bij ons terecht voor kinderdagopvang en op dinsdagochtend en donderdagochtend voor peuteropvang. Daarnaast bieden we op...

Uitslag prijsvraag

Afgelopen vrijdag heeft de leerlingenraad bekend gemaakt wat de namen van de opvanggroepen worden. Kinderdagverblijf 1 is nu groep Balk Kinderdagverblijf 2 en peuterzaal is nu groep Bol BSO 1 is nu groep Driehoek BSO 2 is nu groep Vierkant BSO 3 is nu groep Cilinder...

Aanmeldformulier kinderopvang.

Deze maand komt het aanmeldformulier voor kinderopvang op Kindcentrum de Kubus op de website. Nog even geduld! Wilt u het aanmeldformulier graag graag persoonlijk, via de mail toegestuurd krijgen? Stuur dan een mail naar...