de Kubus

Organisatie

Op deze pagina vindt u vooral praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op de Kubus. Daarnaast leest u aanvullende informatie bij vastgesteld beleid gericht op ondersteuning en kwaliteit van ons onderwijs.

Wie, wat, waar?

Wij werken volgens een continurooster,  met gelijke schooltijden voor alle groepen. Na 10.00 uur eten en drinken de kinderen hun meegebrachte tussendoortje. We stimuleren het eten van fruit/ groente. Daarna gaan we samen buitenspelen. Rond 12.00 uur eten alle kinderen op school hun meegebrachte lunch in de eigen klas met de eigen leerkracht. Het eten / drinken dat snel bederft kan in de koelkasten. Ook bij de lunch hebben wij aandacht voor gezond.

Alle groepen hebben gym op dinsdag en donderdag.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan wij van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. En woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Hieronder leest u planning voor het schooljaar 2019-2020.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1-2 Juf Kirstie Juf Kirstie
Groep 3-4 Juf Marjolein Juf Marjolein
Groep 5-6 Juf Christiane Meester Wouter
Groep 7-8 Juf Manon Juf Manon

Juf Marja is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag om de week.

Juf Manon S. is aanwezig op woensdag en dinsdag en donderdag om en om.

Aanmelden?

U kunt altijd binnenlopen op kennis te maken met onze school en een afspraak te maken voor een rondleiding of een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek geeft u aan wat uw kind nodig heeft en geven wij aan wat wij als school kunnen bieden. Samen gaan we vervolgens na of de Kubus de goede plek is voor uw kind.

Als dat het geval is, spreken we momenten af en gaan we over tot aanmelden en inschrijven. Mocht de Kubus niet de beste plek zijn, zoeken we samen met u naar een andere plek. Let op, de procedure van kennismaken tot aanmelden kan 2 maanden duren, dus neem op tijd contact met ons op!

ontdekkend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar spelen wij op in. Onze onderbouwklassen zijn leer- en ontdekkingsplekken die kinderen uitnodigen om te leren. Wij zien dat een kind de leerstof nog beter onthoudt wanneer het zelf is ontdekt. De kinderen leren spelenderwijs. Voor ons betekent ontdekkend leren, dat wij thematisch werken en nieuwe kennis in een context plaatsen. Kinderen leren hierdoor verbanden zien. Wij zien actieve, betrokken kinderen die hun talenten ontwikkelen en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Hoe we dat doen, leest u in onderstaand beleidsdocument.

Kwaliteit

Ons kwaliteitszorgplan is onderdeel van ons schoolplan waarin, op basis van onze missie en visie, beschreven wordt hoe op de Kubus vorm wordt gegeven aan kwaliteitszorg. Dat wil zeggen: hoe garanderen we dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt waarin tegemoetgekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen, hoe houden we de vinger aan de pols, hoe verbeteren we ons onderwijs als dat nodig is?

Het is een groot document, dus daarom een korte leeswijzer:                                                                        – In hoofdstuk 3 Ondersteuningsstructuur leest u hoe wij de ondersteuning wegzetten in ons dagelijks handelen en wanneer en hoe wij betrokken partijen op de hoogte houden.                          – In bijlage 3 Schoolondersteuningsprofiel leest u welke ondersteuning wij bieden en waar wij mogelijk grenzen ervaren. 

Veiligheid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen, ons personeel en bezoekers van onze scholen zich veilig voelen. Hierbij vormt een positieve, sociale binding een belangrijke voorwaarde.

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Op de Kubus is iedereen zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van iedereen in school. Dit zien we terug in het handelen van de medewerkers, kinderen en ouders.