de Kubus

Zelfbewust en doelbewust geven wij invulling aan organisatie en beleid

In het schoolplan en in de jaarplannen staan onze plannen voor de komende jaren. U vindt deze onder het tabblad “Over de Kubus”. Ook de schoolgids met daarin praktische informatie over het huidige schooljaar vindt u daar. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe plannen concreet zijn uitgewerkt in het beleid van de school. Wat dit betekent voor de organisatie en welke ambities we nastreven. Daarom vindt u hieronder verschillende beleidsstukken die u wellicht de informatie geven die u zoekt. 

Nog niet bekend met de Kubus?

Wie, wat, waar?

Voor de schooltijden, het continurooster, pauzes, gymtijden en de aanwezigheid van de collega’s klikt u op dit vak. 

Aanmelden

U kunt altijd binnenlopen om kennis te maken met onze school en om een afspraak te maken voor een rondleiding. We laten u graag onze school zien. Voor meer informatie in het stroomschema aanmelden en inschrijven klikt u op dit vak. 

spelend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar spelen wij op in. Onze onderbouwklassen zijn leer- en ontdekkingsplekken die kinderen uitnodigen om te leren. Door op dit vak te klikken leest u hoe we dit doen in ons beleid “beredeneerd aanbod”.  

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?

Kwaliteitszorgplan

Ons kwaliteitszorgplan is onderdeel van ons schoolplan waarin, op basis van onze missie en visie, beschreven wordt hoe op de Kubus vorm wordt gegeven aan kwaliteitszorg. In hoofdstuk 2 Kwaliteitsstructuur geven we inzicht in onze streefdoelen. In hoofdstuk 3 Ondersteuningsstructuur leest u hoe wij de ondersteuning wegzetten in ons dagelijks handelen en wanneer en hoe wij betrokken partijen op de hoogte houden. In bijlage 3 Schoolondersteuningsprofiel leest u welke ondersteuning wij bieden en waar wij mogelijk grenzen ervaren.

Veiligheidsbeleid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen, ons personeel en bezoekers van onze school zich veilig voelen. Hierbij vormt een positieve, sociale binding een belangrijke voorwaarde. Op de Kubus is iedereen zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van iedereen in school. Dit zien we terug in het handelen van de medewerkers, kinderen en ouders. Voor meer informatie klik op dit vak. Meer leest u ook bij “voorspelbaar in gedrag”.

Ieder in zijn/haar kracht

voorspelbaar in gedrag 

Samen met kinderen, ouders, de buurt en andere betrokkenen dragen wij zorg voor een fijne leeromgeving. Daarbij maken we elk jaar opnieuw afspraken over hoe we met elkaar omgaan (samen leren en samen leven) en wat we doen als dit niet lukt. 

ononderbroken ontwikkeling

Elk kind ontwikkelt zich in zijn of/haar eigen tempo op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied. Om zorg te kunnen dragen voor een ononderbroken ontwikkeling hebben we beleid vastgelegd. 

Vakgebieden

De methodes en methodieken die wij gebruiken hebben we zorgvuldig uitgekozen. Aanvullende afspraken, inzet van de methoden, ambities en aanvullend beleid beschrijven we in BAS documenten. 

Belangrijk om te weten

verzekering

Wij zijn als onderdeel van stichting Catent via de algemene verzekering van Catent verzekerd. Meer leest u door op dit vak te klikken.