de Kubus

Zelfbewust en doelbewust geven wij invulling aan organisatie en beleid

In het schoolplan en in de jaarplannen staan onze plannen voor de komende jaren. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe deze plannen concreet zijn uitgewerkt in het beleid van de school. U leest in de volgende beleidsstukken wat dit betekent voor de organisatie van de school en welke ambities we nastreven. 

Nog niet bekend met de Kubus?

Wie, wat, waar?

Voor de schooltijden, het continurooster, pauzes, gymtijden en de aanwezigheid van de collega’s klikt u hier. 

Aanmelden

U kunt altijd binnenlopen om kennis te maken met onze school en om een afspraak te maken voor een rondleiding. We laten u graag onze school zien. Meer informatie leest u hier. 

spelend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar spelen wij op in. Onze onderbouwklassen zijn leer- en ontdekkingsplekken die kinderen uitnodigen om te leren. Hoe we dat doen leest u hier. 

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?

Kwaliteitszorgplan

Ons kwaliteitszorgplan is onderdeel van ons schoolplan waarin, op basis van onze missie en visie, beschreven wordt hoe op de Kubus vorm wordt gegeven aan kwaliteitszorg. In hoofdstuk 2 Kwaliteitsstructuur geven we inzicht in onze streefdoelen. In hoofdstuk 3 Ondersteuningsstructuur leest u hoe wij de ondersteuning wegzetten in ons dagelijks handelen en wanneer en hoe wij betrokken partijen op de hoogte houden. In bijlage 3 Schoolondersteuningsprofiel leest u welke ondersteuning wij bieden en waar wij mogelijk grenzen ervaren.

Veiligheidsbeleid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen, ons personeel en bezoekers van onze school zich veilig voelen. Hierbij vormt een positieve, sociale binding een belangrijke voorwaarde. Op de Kubus is iedereen zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van iedereen in school. Dit zien we terug in het handelen van de medewerkers, kinderen en ouders.

Ieder in zijn/haar kracht

voorspelbaar in gedrag 

ononderbroken ontwikkeling

Om zorg te kunnen dragen voor een ononderbroken ontwikkeling hebben we een aantal documenten ontwikkeld.

Vakgebieden

De methodieken die wij gebruiken hebben we zorgvuldig uitgekozen. Afspraken die we maken over het gebruik van de methoden, ambities en aanvullend beleid beschrijven we in BAS documenten. Deze zijn in te zien op school.

Belangrijk om te weten

verzekering

Wij zijn als onderdeel van stichting Catent via de algemene verzekering van Catent verzekerd. Meer leest u hier.