Schooladvies-commissie

Binnen de stichting Catent heeft bijna elke school een schooladviescommissie. De commissie is de schoolnabije geleding, die op persoonlijke titel ongeveer 3x in het jaar met de directie in gesprek gaat.  Tijdens zo’n gesprek wordt er vrijblijvend met elkaar gespard over verschillende thema’s als:

  1. Onderwijs
  2. Opvoeding
  3. De onderwijskundige identiteit
  4. De levensbeschouwelijke identiteit

Ouderraad de kubus

De ouderraad van de Kubus probeert om er voor de kinderen, ouders en leraren een leuke en goede schoolomgeving van te maken. Als ouderraad vergaderen we enkele keren in het jaar. De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Heeft u belangstelling voor een plek in de ouderraad, dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris (Monique Mestebeld). Wanneer er een plek vrij komt, kunt u deze aan het begin van het nieuwe schooljaar innemen. Als er meer kandidaten zijn, wordt er een verkiezing gehouden. Onze statuten zijn via de school opvraagbaar.

Natuurlijk kunnen wij geen activiteiten organiseren zonder de financiële steun van de ouders. De bijdrage is vastgesteld op €20,- per kind per half jaar. Wij houden u hier per mail van op de hoogte. Met dit geld worden per jaar enkele activiteiten georganiseerd. Enkele activiteiten die wij organiseren op school zijn Sinterklaas, kerst, wanderdriedaagse, schoolvoetbal, schoolavond, etc.

Wij staan open voor nieuwe activiteiten of als er iemand een idee heeft om bestaande activiteiten te verbeteren, dan horen wij dit graag. Natuurlijk zijn de activiteiten niet uit te voeren zon de hulp van de andere ouders.

Henry Teusink (voorzitter)
Frank Krisman (penningmeester)                                                                                                                                                                                                                    Karin van Pijkeren
Centa Boot                                                                                                                                                                                                                                                            Maaike Kok                                                                                                                                                                                                                                                                Bas Wilberink 

Ouderraad de Kubus

Medezeggen-schapsraad

In de MR worden het team en de ouders van de Kubus vertegenwoordigd. De MR heeft vaak een adviserende rol, maar ook wel eens een beslissende rol, wat betreft de invulling van het onderwijs en het beleid op de Kubus. Om standpunt instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school en vergaderen ze minimaal 6x in het jaar. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of suggesties ter verbetering bespreken. We bespreken bijvoorbeeld de veiligheid, schooltijden, de schoolgids en de begroting.

Bij vragen kunt u  één van ons persoonlijk aanspreken of een mail sturen naar mr.kubus@catent.nl.

Leden van de MR
Namens het team
Christiane Bloem
Manon Schrijver

Namens de ouders
Jeroen Harink
Suzanne van Krevel