Het team van de Kubus

Marja Tijs is directeur van de Kubus. Ze is dinsdag, donderdag en vrijdag (om de week) op school aanwezig. De andere dagen is ze op de Sint Nicolaas in Lierderholthuis. De Kubus en de Sint Nicolaas vormen samen een onderwijsteam binnen stichting Catent.

Manon Schrijver is onze Intern Begeleidster. Zij is verantwoordelijk voor het volgen en begeleiden van onze (zorg)leerlingen. Ze is elke woensdag aanwezig en om en om op dinsdag of donderdag. Daarnaast werkt ze ook een dag op de Sint Nicolaas.

Kirstie werkt in groep 1-2. Zij is ook het aanspreekpunt voor “nieuwe” ouders. Kirstie is alle dagen aanwezig.

Marjolein is verantwoordelijk voor groep 3-4, onze grootste groep dit schooljaar. Marjolein is de gehele week aanwezig.

Christiane geeft les aan onze groep 5-6. Ze werkt op maandag tot en met woensdag en is het aanspreekpunt als juf Marja niet aanwezig is. Ook begeleidt zij onze stagiaires, waaronder Wouter Zeevaarder die donderdag en vrijdag voor groep 5-6 staat.

Manon staat voor onze groep 7-8. Met veel plezier werkt ze, samen met de kinderen, toe naar het vervolg op het voortgezet onderwijs. Ze is alle dagen van de week aanwezig.