Afgelopen vrijdag heeft de leerlingenraad bekend gemaakt wat de namen van de opvanggroepen worden.
Kinderdagverblijf 1 is nu groep Balk
Kinderdagverblijf 2 en peuterzaal is nu groep Bol
BSO 1 is nu groep Driehoek
BSO 2 is nu groep Vierkant
BSO 3 is nu groep Cilinder
Het kindcentrum mag nu gaan groeien, want we hebben nog een voorraadje geometrische vormen.