Je opstap naar de wereld

Waar wij voor staan

Onze ideologie

Ieder mens is gemaakt om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Als in voldoende mate is voldaan aan deze behoeftes, is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.
Al lerend kunnen we onze behoeften steeds beter vervullen en zijn we in staat om persoonlijke vervulling te vinden: betekenis hebben, het verschil maken, goed doen, samen met anderen. Samen leven we op onze wereld en de Kubus is de eerste opstap naar een grotere wereld

Onze visie

Onze wereld verandert snel. Wij weten niet hoe de toekomst van onze kinderen er uit gaat zien. Wij weten wel dat elk kind mee kan helpen de wereld vormgeven. Voor ons is dat een leefbare wereld, nu en in de toekomst.
Onze leerlingen moeten de verbinding leren maken tussen dorp en stad, Nederland en de wereld, tussen gezin en maatschappij, tussen basis en vernieuwing, tussen individuele vrijheid en zich voegen naar de groep, tussen vertrouwd en veilig enerzijds, en uitdaging en spanning anderzijds. In een snel veranderende wereld hebben kinderen een basis nodig. Die basis stelt hen in staat om duurzame en op de lange termijn gerichte keuzes te maken. Zo voelt een kind zich thuis in de wereld; zelfstandig, vol zelfvertrouwen en in verbinding met anderen.

Onze missie

Als de kinderen op school komen, hebben zij al veel geleerd. Op de Kubus zullen zij daar mee verder gaan. School, kinderen en ouders leggen samen de basis, van waaruit leerlingen toe kunnen groeien naar een fijne passende plek in het VO, met respect voor ‘thuis’ en met een open en kritische blik op de grotere wereld.

Wij besteden aandacht aan het schoolse leren (rekenen, taal, lezen en spelling), het leren aangaan van relaties (keuzes maken, je voegen naar de groep, hulp vragen en accepteren, leren leren) en het ontdekken van talenten die het kind kan inzetten om er zelf en anderen van te laten profiteren. Wij bieden een breed aanbod, waarbij kinderen leren zich te presenteren op verschillende manieren. Hierbij leggen wij steeds de verbinding tussen thuis en de grote wereld.

Onze beloftes

Onze merk belofte

 • Wij hebben plezier in en stemmen af op de verschillen tussen mensen. Wij leren kinderen dat we door samen te werken bijdragen tot een betere en interessante samenleving;
 • Wij doen het samen (ouders, kinderen, team, de buurt);
 • Wij blijven ons ontwikkelen als school. Niet voor niets zijn wij een academische basisschool;
 • Wij leren kinderen leren, in een veilige, gestructureerde omgeving, samen en zelfstandig. We leggen een stevige basis op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Wij zijn trots op alle soorten talenten. Wij stimuleren onze kinderen deze te ontwikkelen binnen ons brede aanbod en ze te presenteren;
 • Wij hebben een mooie school met goede leermiddelen;
 • Wij voelen ons verbonden met Wijthmen en de leefwereld van de kinderen. Wij sluiten in ons onderwijs hierbij aan, met aandacht voor milieu en duurzaamheid;
 • Wij zijn nieuwsgierig, laten ons verwonderen en halen actief de wereld in huis of gaan zelf op stap.

Onze belofte aan het kind

Na je schooltijd op de Kubus ben je klaar voor de volgende stap. Je weet waar je vandaan komt, en je weet dat je nog alle kanten op kunt en mag groeien. Je staat stevig in je schoenen. Je hebt een stevige basis aan taal-, lees- en rekenvaardigheden. Ook heb je alle ruimte gekregen om je eigen kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen. Dit doe je niet alleen. Jouw juf of meester, klasgenoten en ouders zijn er om je te helpen. Jij vertelt jouw juf of meester wat jij nodig hebt en hier praten we met elkaar over. Samen halen we het beste in jou naar boven.
Wij leren jou dat je mag zijn wie je bent.

Onze unieke kracht

Het team van de Kubus wordt gedreven door:

 • Het beste uit zichzelf en alle kinderen te halen;
 • Op onderzoek uitgaan en hier nog beter in te worden;
 • Trots iedereen laten zien wat onze kinderen kunnen;
 • Gezamenlijk op te trekken.

Onze ambities

Over 4 jaar zijn wij een excellente academische basisschool. Met uitstekende resultaten op de basisvakken, met een aantrekkelijk uitgewerkt curriculum op het gebeid van 21ste -eeuwse vaardigheden en een aantoonbaar aanvullend aanbod op het gebied van natuur en milieu. Dit aanbod omvat kennis en inzicht, betrokkenheid creëren door beleving, waarden-ontwikkeling en keuzes maken, handelingsperspectieven.
Onze leerlingen kun je op het VO aanwijzen als leerlingen die weten wat ze kunnen, weten waar hun talenten liggen, zich kunnen presenteren en die weten hoe zij andere leerlingen kunnen betrekken in het samen leren en leven.

Onze kernwaarden

Vertrouwen

Wij vertrouwen in de ontwikkelingskracht van elk mens. Niet ieder kind maakt een even grote stap op onze school, maar elk kind krijgt bij ons het vertrouwen dat het zich zal ontwikkelen. Wij geloven dat wij samen (ouders, kind en team) een stap gaan maken.

 

Bewust

Elke dag maken wij bewuste keuzes. Onze waarden zijn verbonden met de waarden van de Kubus en wij zien ons werk als een manier om betekenisvol te zijn. Vanuit dit bewustzijn handelen, reflecteren en onderzoeken wij, zodat wij onze kinderen verder kunnen helpen. Zo leren wij van en met elkaar.

Aandacht

Wij hebben aandacht voor mensen om ons heen en voor onze leefomgeving. Wij gaan na hoe wij betekenisvol kunnen zijn in onze relaties tot anderen.