Je opstap naar de wereld

Waar wij voor staan

Onze ideologie

Ieder mens is gemaakt om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie (anderen waarderen mij en willen met mij omgaan), autonomie (ik kan het zelf, samen met anderen) en competentie (ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen). Als in voldoende mate is voldaan aan deze behoeftes, is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. Op de Kubus leren de kinderen dat ze betekenis hebben voor een ander, het verschil kunnen maken, goed kunnen doen, samen met anderen. Samen leven we op onze wereld en de Kubus is de eerste opstap naar een grotere wereld.

Onze visie

Onze wereld verandert snel. Wij weten niet hoe de toekomst van onze kinderen er uit gaat zien. Wij weten wel dat elk kind mee kan helpen de wereld vorm geven. Voor ons is dat een leefbare wereld, nu en in de toekomst. De kinderen op ons kindcentrum hebben hun thuis in een klein dorp aan de rand van Zwolle. Onze leerlingen moeten de verbinding leren maken tussen dorp en stad, Nederland en de wereld, tussen gezin en maatschappij, tussen basis en vernieuwing, tussen individuele vrijheid en zich voegen naar de groep, tussen vertrouwd en veilig enerzijds, en uitdaging en spanning anderzijds. Tussen verleden, heden en toekomst. In een snel veranderende wereld hebben kinderen een basis nodig. Die basis stelt hen in staat om duurzame en op de lange termijn gerichte keuzes te maken. Zo voelt een kind zich thuis in de wereld; zelfstandig, vol zelfvertrouwen en in verbinding met anderen.

Onze missie

Als wij onze kinderen als 4-jarige in het klaslokaal ontvangen, hebben zij al veel geleerd thuis en daarbuiten op het kinderdagverblijf. Op de Kubus zullen zij daar mee verder gaan. Samen met de kinderen, met teamleden en met ouders leggen wij de basis, van waaruit kinderen toe kunnen groeien naar een fijne passende plek in het VO, met respect voor ‘thuis’ en met een open en kritische blik op de grotere wereld.

Wij bieden de kinderen een basis. Kinderen leren bij ons het schoolse leren: rekenen, taal, lezen en spelling. Ook oefenen we het leren aangaan van relaties,  zelf keuzes maken, je voegen naar de groep, hulp vragen en accepteren en leren leren. Daarnaast begeleiden we kinderen bij het vormen van een eigen persoonlijkheid, zodat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame maatschappij. We leren kinderen hun eigen ambitieuze doelen stellen en reflecteren op het eigen leerproces.

Onze beloftes

Onze merk belofte

 • Wij hebben oog voor de verschillen tussen mensen, wij hebben daar plezier in en stemmen af op deze verschillen. Wij leren kinderen dat deze verschillen er mogen zijn en dat we door samen te werken bijdragen tot een betere en interessante samenleving;
 • Wij doen het samen (ouders, kinderen, team, de buurt);
 • Wij blijven ons ontwikkelen als school. Niet voor niets zijn wij een academische basisschool;
 • Wij leren kinderen leren, binnen een veilige, gestructureerde omgeving, samen en zelfstandig. We leggen een stevige basis op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces;
 • Wij hebben een mooie school met goede leermiddelen;
 • Wij voelen ons verbonden met Wijthmen en de leefwereld van de kinderen en wij sluiten in ons onderwijs hierbij aan;
 • Wij zijn nieuwsgierig, laten ons verwonderen en halen actief de wereld in huis of gaan zelf op stap.

Onze belofte aan het kind

Na je schooltijd op de Kubus ben je klaar voor de volgende stap. Je weet waar je vandaan komt, en je weet dat je nog alle kanten op kunt en mag groeien. Je staat stevig in je schoenen. Je hebt een stevige basis aan taal-, lees- en rekenvaardigheden en je krijgt handvatten om je te redden in de wereld. Je weet wat je moet leren en wie of wat je nodig hebt om je doelen te bereiken. Jij vertelt jouw juf of meester wat jij nodig hebt en hier praten we met elkaar over. Samen halen we het beste in jou naar boven. Wij leren jou dat je mag zijn wie je bent.

Onze unieke kracht

Het team van de Kubus wordt gedreven door:

 • Het beste uit zichzelf en alle kinderen te halen;
 • Op onderzoek uitgaan en hier nog beter in te worden;
 • Trots iedereen laten zien wat onze kinderen kunnen;
 • Gezamenlijk op te trekken.

Onze ambities

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”

Kinderen op basisschool de Kubus houden van uitdagingen en gaan ze niet uit de weg. Samen met leraren en ouders worden nieuwe uitdagingen onder de loep genomen. Wat is de uitdaging? Hoe kan ik het aanpakken? Wat kan ik zelf? Wat kan ik (nog) niet? Wat heb ik nodig van de leerkracht, mijn ouders of de omgeving om het straks wel te kunnen? Wat werkt wel bij mij en wat niet?

Er heerst hierdoor een enorme betrokkenheid van kinderen, ouders en leraren bij het leerproces van kinderen. Samen gaan we de verantwoordelijkheid aan om kinderen op de Kubus op te laten groeien tot zelfbewuste burgers die een waardevolle bijdrage leveren aan onze maatschappij. Voordat kinderen van de Kubus de overstap maken naar het voortgezet onderwijs weten ze wie ze zelf zijn en dat iedereen anders is. Ze weten dat fouten maken mag en dat iedereen overal en altijd kan leren.

Onze kernwaarden

Veerkracht

De samenleving is continu in beweging. Wij leren kinderen om hier veerkrachtig mee om te gaan. Veerkracht betekent voor ons dat we vanuit een stevige basis, met vertrouwen in eigen kunnen de vaardigheden gebruiken die ons in staat stellen om mee te bewegen, te veranderen.

Bewust

Elke dag maken wij bewuste keuzes. Onze waarden zijn verbonden met de waarden van de Kubus en wij zien ons werk als een manier om betekenisvol te zijn. Vanuit dit bewustzijn handelen, reflecteren en onderzoeken wij, zodat wij onze kinderen verder kunnen helpen. Zo leren wij van en met elkaar.

Aandacht

Wij hebben aandacht voor mensen om ons heen en voor onze leefomgeving. Wij nemen de tijd om stil te staan bij de ander en onszelf, zodat wij betekenisvol kunnen zijn in onze relaties tot anderen.